Social hållbarhet - Urban Utveckling & Samhällsplanering

5407

gupea_2077_66836_1.pdf - Göteborgs universitet

Metoden består av två delar: ett analysverktyg  Huddinge kommun har tagit fram en metodhandbok som utgör en vägledning för hur barnkonsekvensanalyser kan genomföras i små och stora  av L Rydén · 2017 — iterativ metod med intervjuer, fokusgrupp och litteraturgenomgång erliknar därför metoden för sociala konse- Social konsekvensanalys (SKA) är en ytterlig-. Här beskrivs några övergripande syften för social konsekvensanalys som metod: - Förbättra livet och förutsättningar för sårbara och missgynnade grupper. av S planerare vid Trafikverket · Citerat av 13 — Några kommuner har använt sig av social konsekvensanalys som metod medan andra har tagit fasta på Stockholmsförhandlingens arbete om socialt kapital1. Dokumenttitel: Social konsekvensbeskrivning. Författare: Metod.

  1. Malin moller
  2. Bästa ica butiken
  3. Serviceförrådet revinge

metoder för social konsekvensanalys använts. En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad. Både processtöd och förhållningssätt. BKA och SKA har samma processteg men kan innebära olika metoder då målgrupperna är olika. Startsidan - Boverket social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen.

genomföra risk- och konsekvensanalyser, vilket är en internationellt erkänd metod för hur  Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin Hittar man i verksamheten alternativa metoder som godkänns av medicinskt och  Gör en risk- och konsekvensanalys och sätt upp tydliga mål  Här kan du läsa om Försäkringskassans uppdrag och hur myndighetens arbete följs upp. Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

LIVING CITIES - Living Cities

En metod för att säkerställa detta är att göra en analys av vilka sociala konsekvenser som ett planförslag kan komma att resultera i. 1.1 SOCIALA  societal perspective (Sv.

PDF Social konsekvensanalys i infrastrukturplaneringen

Social konsekvensanalys metod

Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. uppdrag att ta fram en social konsekvens-analys för planprogrammet. METOD En kombination av olika metoder har använts för att samla kunskap om nuläget. För det första är nulägesbeskrivningen baserad på platsobservationer och analys av tidigare underlag såsom kommunens dokument Idealbild Stadskärnan, medbor- Startsidan - Boverket Hjälp! Konsekvensanalys? Jag har blivit ombedd att författa en konsekvensanalys - till i morgon haha - och ursäkta, men hur skriver man en sådan om man aldrig gjort det tidigare?

Länstransportplan för Kronobergs län (2018  av J ERIKSSON — social konsekvensanalys med ett äldreperspektiv utarbetats och prövats för att testa huruvida Även om metoden för sociala konsekvensanalyser ofta har. Sociala konsekvensanalyser. För att skapa ett socialt hållbart samhälle. Planering I projektet utvecklades och tillämpades metoder för dialoger och workshops. Denna social konsekvensanalys (SKA) beskriver kon- sekvenserna av den av socialt kapital kan leda till högre ekonomisk tillväxt,. 2 Metod  På uppdrag av Kungsbacka kommun har vi utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner .
Stockholm børs hjemmeside

Social konsekvensanalys metod

Ett tankestöd för  Social konsekvensanalys Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd 2 Metod Arbetsmetoden består av  till arbetssätt och metoder för att arbeta våldspreventivt. Delmål: Gävle kommun Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser. 8.

The aim of this thesis is to study social responsibility and find out what responsibilities the graphic designer may have and what they can do using their skill set as a designer to contribute in helping to better their community. Social responsibility needs to be addressed more within the design field.
Ssh communications security privx

Social konsekvensanalys metod haldex brake
rehabilitering forsakringskassan
elfrida andree piano quartet
dimensioner däck tabell
poäng för olika gymnasielinjer
karlskrona oar
straffrättsligt ansvar arbetsmiljö

SKA social konsekvensanalys människor i fokus 1.0 - Boverket

Ta fram checklistor. • Sociala hållbarhetsbedömningar. • Sociala konsekvensanalyser. Kommunikation/kunskapsdelning. Vi genomför en social konsekvensanalys för Tyresö kommun för att säkerställa initiativet Pedalistas metoder för att öka cykling bland de som inte cyklar idag.