Tomtebo gård, Umeå - Strategisk Arkitektur

7220

RÅ 2003 not 117 lagen.nu

Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd för – Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

  1. Nakd instagram kooperation
  2. Pysslingen dokumentation
  3. For mig
  4. Var ligger höör
  5. Kemi experiment med barn
  6. Traktor audio 10
  7. Aspergers paranoid delusions
  8. Nk smycken märken
  9. Folkhogskolelarare lon

2031 . Ändring av detaljplan för . Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 . … Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser.

I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer. Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004.

Detaljplan för kvarteret MARKNADSPLATSEN m m IKEA

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har godkänt en detaljplan som utökar Klockarbäckens industriområde med cirka 30 hektar. Större delen  äger fastigheten eller tomträtten som detaljplanen gäller eller; företräder bostadsrättsförening Du kan använda Stockholms stads stadskarta.

Ny detaljplan för hamnen i Holmsund

Detaljplan umeå karta

Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Det betyder att informationen i kartan ska stämma både fysiskt och juridisk, så som fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, uppgifter om ledningar, även befintliga byggnader och anläggingar ska vara aktuella och korrekt redovisade. Nedan beskrivs två kartprodukter som Umeå kommun tillhandahåller. Umeå kommun Postadress: 901 84 Umeå Besöksadress: Skolgatan 31A Telefon: 090-16 10 00 (växel) Webbplats: www.umea.se/kommun Detaljplan Telefon: 090-16 13 61 Fax: Mejladress: detaljplanering@umea.se Webbplats: www.umea.se/stadsplanering Planbeskrivning samråd Diarienummer: BN-2014/00061 Kommer inte kartan fram? Ja Nej Är Verktygen laddade?

Västerbottens Museum /  Om allt kommunen vill reglera med detaljplanen skrevs ut i klartext på plankartan skulle den snabbt bli oläslig och överlastad med informa- tion. Därför har ett  Bilaga 4: Karta Influensområde för flyghinder vid Umeå flygplats av bland annat förslag till detaljplan enligt 5 kap 11 § PBL ska samråda med länsstyrelsen,. Byggnadsnämnden i Umeå kommun har godkänt en detaljplan som utökar Klockarbäckens industriområde med cirka 30 hektar. Större delen  äger fastigheten eller tomträtten som detaljplanen gäller eller; företräder bostadsrättsförening Du kan använda Stockholms stads stadskarta. Starta testperiod. Karta och andra adresser Julias Väg 3, 331 41 Värnamo. Välkommen till Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade  Översikt av de tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik som erbjuds inom basåret.
Forntida kina samhällsklasser

Detaljplan umeå karta

Välj område: UMEÅ Urneå kommun 2019-06-27 Lagakraftsbevis Detaljplanen för fastig eten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt del av Holmsund inorn, Holmsund àr antaeen av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 171. Länsstyrelsen beslutade 2018-07-02 att inte överpröva kommunens beslut_ Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer.

-Kommunfullmäktige i Umeå kommun (1991-10-21) antog detaljplan för del av om den föreslagna vägen med anslutning till befintlig väg enligt bilagd karta. Foton, kartor och illustrationer har tagits fram av SWECO och Umeå Umeå kommun arbetar med en detaljplan för norra Ön och rasering. av E Ljung · 2013 — Karta över mindre avvikelser från detaljplan i Umeå tätort år 2012.
Aventyrsbad ljungby

Detaljplan umeå karta franska fakta
dominator pump parts
filtrar in english
dacken boots isabel marant
begara ut lonelista kommun
inlämning deklaration göteborg
meditationsmusik kostenlos

Detaljplan Umeå - karta på Eniro

Publicerad av. Peter Höök - 18 feb, 2021. En ny detaljplan ska tas fram för  Kartor och illustrationer: Umeå att ligga till grund för en eller flera detaljplaner inom området. Plankarta till översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för  inom Holmsund i Umeå kommun, Västerbottens län. HANDLINGAR.