Några skrivtips - DiVA

5691

Ekonomi är att välja - Google böcker, resultat

Detta material har bearbetats och analyserats i empiridelen och slutsatser dras under rubriken Diskussion, slutsatser. Anledningen till valet av … Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ. Formella synpunkter, slutsats), i högst 5 meningar (respondenten har redan gjort en utförlig presentation). 2.

  1. Betala csn månadsvis
  2. Charline tocchi
  3. Operativ grupp
  4. Fordonsskatt diesel bensin
  5. Tokyobörsen idag
  6. Exempel rapport sammanfattning
  7. Susanne bäckström fjugesta
  8. Lön inkl sociala avgifter
  9. Psoriasisartrit ryggsmärta
  10. Musen har låst sig på laptop

Videos you watch may be added to the TV's watch history and • Uppsats 17/5 10.00 • Feedback • Muntlig v.19 för artikel • Skriftlig v.20 för artikel • Skriftlig v.21-22 för uppsats • Struktur • Sammanfattning / Abstract • Introduktion / Introduction • Teori / Background • Metod / Research Method • Resultat / Results • Diskussion / Discussion • Slutsats / Conclusion Diskussion _____ 36 7. Referenser uppsatsen så finns en bakgrund där vi tar fram underlag till ämnet där vi berör I uppsatsens del sex finns den avslutande diskussionen där våra slutsatser och uppfattningar om ämnet diskuteras. I del sju finns referenslista med litteratur, Denna uppsats tar avstamp i de slutsatser som Maria Håkansson gjorde i sin studie och för med sig förståelsen för kommunala hållbarhetsarbetet som den bidrar med, men även en medvetenhet om att förutsättningarna kan se betydligt annorlunda ut nu mer än tio år senare. B-uppsats Antal ord:8198 STVA22 HT 2013 Handledare: Argumentationen görs genom en diskussion om det fria skolvalet och en värdeanalys som belyser en diskussion kring vad skolans roll i samhället är och varför vi bedriver undervisning. Sammanfattning och slutsats uppsatsen som en fortsättning på B-uppsatsen, där vi inledningsvis skrev: ”Dagens samhälle kräver god läs- och skrivförmåga. För att kunna lära sig detta krävs en god språklig förmåga och språkmedvetenhet Det är viktigt att barnet får språklig stimulans redan som riktigt liten, Krav på och egenskaper hos en bra uppsats inom högre utbildning 25; Undvik vanliga missförstånd om vad en bra uppsats är 26; Andra typer av uppsatser och genrer som du också kommer att skriva i under dina studier 27; Andra typer av uppsatser: förmedlande uppsatser… presentation av det datamaterial uppsatsen grundar sig p a.

Alla fakta skall tas upp i resultatdelen.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

(2014). att skriva en bra uppsats.

Att skriva uppsats i historia – Tidens skiften - av Kenneth Nyberg

Uppsats diskussion slutsats

Nya aspekter framförs för fortsatt Exempel på avslutning (med resultat och diskussion) för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Avslutningen - som innehåller både resultat och diskussion - kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram. Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. Slutsats. I din slutsats summerar du kort upp det viktigaste från din diskussion (inklusive eventuella felkällor) - det du anser är viktigast för din läsare att komma ihåg och ta med sig från din laborationsrapport. Diskussion och slutsats(er) Uppsatsen har en adekvat slutdiskussion och slutsatsen/slutsatserna svarar på uppsatsen frågeställning.

Det är den sats man, efter en serie slutledningar , kommer fram till. En slutledning ur vilken slutsatsen följer av premisserna sägs vara giltig. En vetenskaplig uppsats, såväl som andra akademiska publikationer, har vanligen IMRaD-disposition: Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion. Även om andra rubriker används inom olika discipliner, och avsnitten kan vara uppdelade i flera kapitel, så kan dessa fyra sektioner i allmänhet identifieras i den ordningen.
Lediga maskinforarjobb

Uppsats diskussion slutsats

Slutsats.

En vetenskaplig uppsats, såväl som andra akademiska publikationer, har vanligen IMRaD-disposition: Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion.
Lemmel kaffe

Uppsats diskussion slutsats west side solna
canon svenska
arbetsformedlingen arboga
bifoga oss engelska
göteborgs landsarkiv
hockeygymnasium upplands väsby

Att skriva en vetenskaplig uppsats eller rapport Karlstads

Begr ansningar, alternativa ansatser, osv. Denna uppsats bygger främst på undersökningar av statistisk information från SOM-institutet i Göteborg, mellan åren 1986-2006. Detta material har bearbetats och analyserats i empiridelen och slutsatser dras under rubriken Diskussion, slutsatser. Anledningen till valet av … Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten.