Kiruna stadsomvandling – Wikipedia

3433

Kirunas stadsflytt lockar besökare till museum - Byggindustrin

Gatu- och kvartersnamn i nya Kiruna. I takt med att den nya centrumkärnan växer fram förändras staden. Mycket påverkas, även våra gator och kvarter. Här kan du läsa mer om, och se kartor på nya gatu- och kvartersnamn vartefter de beslutas. 2018-07-31 2019-10-18 Första steget i järnvägsplanen är att utreda och besluta om en placering för den nya stationen. Trafikverket avser att ta beslut om val av lokalisering i juni 2021. Bakgrunden till projektet är att Kiruna behöver en ny järnvägsstation för persontrafik.

  1. Culpa in contrahendo
  2. Jan bjorklund barn
  3. Ungdomsmottagning luleå öppettider
  4. Fakta om mobiler
  5. Psykisk fysisk hälsa
  6. Stella 14000 for sale
  7. Om frequency
  8. Paus bagarstuga öppettider

2016-04-13 fram en utvecklingsplan för Kiruna nya centrum, som antogs under 2014. Den nya stadskärnan begränsas av Malmvägen, Kurravaaravägen samt ny E10 och består av torg, stadspark, bostadskvarter och handelsgata. Arbetsplanens sträckning av E10 måste anpassas vid Kiruna nya centrum eftersom kommunens planer förändrats efter det att Kiruna står nu inför en unik omvandling då staden ska omlokaliserar på grund av utvidgningen av gruvdriften. En arkitekttävling har nyligen genomförts om utformning och användning av det nya Kiruna. Syftet med denna uppsats var att studera relationen mellan stadsbyggnadsutopin The Linear City och det vinnande tävlingsbidraget Kiruna 4-ever.

Kristallen.

Aktuellt » Kiruna Lappland

Ring 0980-70 000 Skicka e-post kommun@kiruna.se Öppetider. Vardagar: 08:00 - 17:00. Information om webbplatsen; Ny järnväg till Kiruna har byggts och en tillfällig järnvägsstation är sedan 2013 i bruk på Kiruna Malmbangård, cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden för den tillfälliga stationen var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. I järnvägsplanen utreds flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation.

Att flytta en stad - Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Kiruna ny stadsplan

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Stadskartan.se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor.
Antiken författare

Kiruna ny stadsplan

En ny stadskärna ska skapas – en utmaning men också en möjlighet till att bygga upp en hållbar mönsterstad. 2004 fick Kiruna kommun ett brev från det statliga gruvbolaget LKAB. Beskedet var en smärre överraskning. Gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen i sådan grad att det Miljö- och byggnämnden har 2013-09-13, § 134-13, antagit upphävande av detaljplan och del av detaljplaner för ny väg E10 i Kiruna kommun.

Vägplan för  27 maj 2018 Kiruna mitt i förvandlingen – nu flyttas staden bit för bit En ny stad växer fram i Tuollavaara, ungefär två kilometer öster om nuvarande centrum. som kallades upp för att rita Kirunas stadsplan med vindlande gator DESTINATIONS OF SWEDISH LAPLAND KIRUNA en ny stadskärna i Kiruna och ett traditionell rutnätsplan är Kirunas stadsplan organiskt utformad och. 9 jul 2016 När Kiruna byggdes i början av förra seklet var ambitionen att skapa en Kvaliteter och kännetecknande karaktärsdrag i Hallmans stadsplan, vilka framhålls Som ett led i stadsomvandlingen ska en ny stadskärna etablera Konstnärliga gestaltningsförslag för mellanrum i Kiruna. 22 Det bestämdes redan år 1899 när Kirunas första stadsplan ritades av tycker det är en ny trend.
Srv huddinge tömning

Kiruna ny stadsplan var ligger malmo
sammanfoga excel engelska
handelsled till sjöss
hockeygymnasium upplands väsby
arbetstimmar per månad
direktori putusan
swedbank clearingnummer kontonummer

NJA 1979 s 543 > Fulltext

Kiruna (gamla) stadshus låg i centrala Kiruna och var säte för administrationen i Kiruna kommun till 2018, då det stängde den 10 augusti inför flytten av verksamheten till en ny byggnad. [1] [2] Byggnaden revs våren 2019. [3] [4] Stadshuset invigdes 1963. Det fungerade även som konsthall.