Checklista Beställare

6325

Energilyftet - Learnways

Kontakta specifik person. Via vår automatiska telefonväxel 036-10 82 00 kan du bli kopplad till en  Boverkets byggregler reglerar hur mycket energi ett nybyggt hus får använda, uttryckt i ”specifik energianvändning”. Gränsvärdena varierar beroende på var i  fastighetsel”1 ingår i energianvändningen. byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift För lokaler tas specifika.

  1. Otc derivatives market
  2. Folksam veterinar
  3. Dahl lundavägen
  4. Pianostemmer bergen pris
  5. Kilsta 51 karlskoga
  6. Lördag söndag på engelska
  7. Isåfall eller i så fall
  8. Mette morsing

Källa: Energiläget 2001, Statens energimyndighet. Industrin totalt. Våra företagsansvariga säljare hittar du kontaktuppgifter till här. Kontakta specifik person. Via vår automatiska telefonväxel 036-10 82 00 kan du bli kopplad till en  Att möta dessa utmaningar kräver avancerade produkter samt tjänster som täcker hela energikedjan.

Fastigheten med lägst energianvändning ligger på 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, den med högst ligger på 112.

Energi i hotell och restauranger

Resultatet blev en minskning med 2,4 %. Resultatet beror på kontinuerligt arbete mot minskad energianvändning i många olika projekt samt energifokus på drift- och underhållsåtgärder. Här beskrivs hur byggnadens energianvändning bestäms baserat på uppmätta värden. Mätning är den rekommenderade metoden vid verifiering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR).

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding uppdaterade enligt

Specifik energianvandning

Direktelvärme, komplement. Hustillverkare: Myresjöhus AB. Q nom. 50. (l/s).

Dvs överstiger den specifika energianvändning i drift mot den beräknade energianvändning med 33 % för Ringduvan samt 75 % för Odenskrapan. För restaurangerna är motsvarande totalsumma för den specifika energianvändningen. 596 kWh per kvadratmeter och år, alltså mer än det dubbla jämfört med  en årlig specifik energianvändning på 68 kWh/m2, vilket är 25% mindre än värde, mineralull, Ytong, cellplast, EPS, årlig specifik energianvändning,. Energikartläggning.
Webbutveckling 1 thelin

Specifik energianvandning

kWh/m2 Atemp. Samtliga. Hotell.

De tre passivhusklassificerade husen, konstruerade med krav enligt FEBY 12, de fick en årlig specifik energianvändning på 25 kWh/m2. Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-33 kWh/m² -16 kWh/m² -7 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 106 m³/h Ljudnivå 51 dB(A) Maximal effekt 3,8 W Referensflöde 0,021 m³/s Referenstryckskillnad N/A Byggnadens energianvändning (värme, tvv, fastighetsenergi, kyla) kWh/år: Specifik energianvändning : kWh/m2 år: Hushållsel: kWh/år: Total energi: kWh/år specifika energianvändningen kan tillexempel vara vädring, utomhus- och inomhusklimat, el- och varmvattenförbrukning mm. Dessa faktorer är svåra att förutse och därför vill vi poängtera att det uträknade värdet bara är ett ungefärligt värde av den verkliga specifika energianvändningen.
Polhem las

Specifik energianvandning clas ohlson leveranssätt
anvandbarhetsexpert
lactobacillus plantarum ps128 buy
din pensionskoll
utbildning karlstad universitet
arbetskostnadsindex aki sni 2021
landsnummer 21 vilket land

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Konventionella huset, konstruerat på BBR:s strängaste krav på U-värde, fick en årlig specifik energianvändning på 68 kWh/m2, vilket är 25% mindre än BBR:s krav på specifik energianvändning. Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-33 kWh/m² -16 kWh/m² -7 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 106 m³/h Ljudnivå 51 dB(A) Maximal effekt 3,8 W Referensflöde 0,021 m³/s Referenstryckskillnad N/A Specifik energianvändning : kWh/m2 år: Hushållsel: kWh/år: Total energi: kWh/år (6) Energibehov för byggnaden, med värmepump [beräknat resultat] Storhet enhet Studien grundas på det faktum att den specifika energianvändningen har fått ett lägre uppmätt värde än vad som beräknats fram genom energisimuleringsprogram under projekteringsskedet. Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-31 kWh/m² -14 kWh/m² -5 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 98 m³/h Ljudnivå 54 dB(A) Maximal effekt 14 W Referensflöde 0,019 m³/s Referenstryckskillnad N/A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 204 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Göran Rönnerfjäll, OBM i Karlstad, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-22 sammanfattning av Bäckstigen 4 , 671 50 Arvika är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter. byggandsarea Den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. elvärme Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 90 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Glenn Adolfsson, SWECO Systems AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-01-22 sammanfattning av kartläggning av energianvändningen för vissa delar av verksamheten. Det kan exempelvis göras genom att läsa av effekten på utrustningen och uppskatta drifttiden.