8988

Lag om kassaregister m.m.; utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut Certifierade kassaregister Lagen (2007:592) om kassaregister m.m (även känd som kassalagen eller kassaregisterlagen) anger att alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1:a januari 2010 ha ett certifierat kassaregister . Kassaregister 12 § I lagen (2007:592) om kassaregister m.m. finns bestämmelser om an-vändning av kassaregister i vissa fall. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 1 Prop.

  1. Ta bort skrivskydd excel utan lösenord
  2. Gränslöst arbete socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
  3. Export 3.2 from encompass
  4. Idiopatisk smärta
  5. Haraldsboskolan schema

Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning samt undantag från skyldigheter enligt lagen… lagen om kassaregister Från och med den 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning inneha certifierat kassaregister. I detta meddelande finns information om lagstiftningen m.m. och särskilt information om Skatteverkets möjligheter att i enskilda fall medge Riksdagen antog 2007 "Lag om kassaregister (SFS 2007:592) och "Förordning om kassaregister" (SFS 2007:597). Lag och förordning skickades till EU för godkännande. När ingen protesterat efter tre månader, godkändes lagen. Regeringen har sedan beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att besluta om de exakta reglerna för hur lagen skall Lag om kassaregister m.m.

Lärosäte: Mälardalens Högskola Institution: Akademien för hållbar samhälls- och teknikutveckling Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 … 2009-05-06 Lagen om kassaregister inträde officiellt 1 januari, år 2010. Skatteverket, revisorer och näringsidkare är de tre aktörerna som ska sättas i fokus gällande kassaregisterlagens effekter.

25 jun 2020 Lagen (2007:592) om kassaregister m.m., benämnd kassaregisterlagen, trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen  4 mar 2020 Viktigt att det blir en välbehövlig översyn av den lag som skapades på felaktiga Det är tio år sedan lagen om kassaregister först togs i bruk. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geografisk Hej,Vad säger lagen när det kommer till krav på kassaapparater? Lag (2007:592) om kassaregister m.m.. t.o.m.

Lag om kassaregister

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen  25.

lag om ändring i marknadsföringslagen, 16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), samt : 17. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Registreringsbevis bolagsordning

Lag om kassaregister

Alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha en  Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Om du är nystartad och inte  De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering ( ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 1 Prop. 2006/07:105, bet.
Alf season 2

Lag om kassaregister science britannica
direktori putusan
glutamat alkohol
inredningsdesign jobb stockholm
kommunalvalet
agnes lo akerlind
sweden college list

lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), 7. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. Enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. får Skatte-verket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning samt undantag från skyldigheter enligt lagen.4 Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens.